Menu+
Huuraanpassing 2022
Read more

Per 1 juli 2022 verhoogt Woningbouwvereniging St. Willibrordus de huren met 2,3 procent. Dit percentage komt overeen met de landelijk bepaalde huurverhoging voor sociale verhuur. Op de huurverhoging van 2,3 procent zijn enkele uitzonderingen. Het complex Jeruzalem wordt op het moment verduurzaamd en krijgt geen huurverhoging. Woningen met een huur onder de € 300 krijgen € 25 huurverhoging. Ook dit bedrag komt overeen met de landelijke norm. Door deze uitzonderingen komt de gemiddelde huurverhoging voor ons totale bezit uit op 2,06 procent. Dit is dus iets lager dan de grens…

Read more
Huurkrant 2022
Read more

De huurkrant 2022 is weer uit! Dit jaar hebben we er voor gekozen om niet iedereen tegelijk met de brief over de huuraanpassing een papieren huurkrant te sturen. De huurkrant is nu op onze website te vinden. Vind u het prettiger…

Read more
Startsein bouw 86 duurzame woningen
Read more

“Vandaag doet ertoe”, zegt Ritske Bloemendaal, wethouder Volkshuisvesting in Wassenaar. “Het is het echte begin van de bouw van 86 duurzame, sociale woningen rondom de Stompwijckstraat.” Samen met burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar, interim-directeur Joke ten Brink en voorzitter van de Raad van Commissarissen Geert Ensing van Woningbouwvereniging St. Willibrordus, onthult hij op 10 februari het bouwbord. Ondertussen wordt de eerste heipaal de grond in…

Read more
Kantoor Woningbouwvereniging St. Willibrordus weer open
Read more

Vanaf maandag 28 februari kunt u ons kantoor weer bezoeken. Tijdens de coronapandemie waren we lange tijd gesloten. Nu de maatregelen versoepelen, openen wij weer onze deuren. U kunt op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij ons terecht voor vragen en een persoonlijk gesprek…

Read more
Ondertekening prestatieafspraken 2022-2025
Read more

Samen met de gemeente Wassenaar, de Wassenaarsche Bouwstichting, Huurdersbelangenvereniging Rozenstein en Huurdersvereniging De Wassenaarsche ondertekende Woningbouwvereniging St. Willibrordus op 13 december jl. de prestatieafspraken voor 2022-2025. Afgesproken is dat de partijen gezamenlijk en ieder afzonderlijk invulling geven aan ‘goed wonen voor de inwoners van Wassenaar’. Deze meerjarenafspraken lopen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ze zijn gebaseerd op de Woonvisie 2021-2025, die in maart…

Read more
Ruim 6.500 extra sociale woningen en betere verdeling in regio Haaglanden
Read more

Om het woningtekort in de regio Haaglanden te bestrijden, ondertekenden de provincie Zuid-Holland, 15 corporaties, Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en acht gemeenten op 17 december jl. een akkoord. Dit is een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden. Het woningtekort in de regio Haaglanden blijft toenemen. De noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is groot. Daar komt bij dat de woningcorporaties in de regio Haaglanden de grootste opgave en de minste middelen hebben. Voor 2030 hebben de samenwerkende partijen regionale doelen voor de woningmarkt Haaglanden…

Read more