Menu+
Ondertekening prestatieafspraken 2020
Read more

December 2019 – Samen met de gemeente Wassenaar, de Wassenaarsche Bouwstichting en beide huurbelangenverenigingen ondertekende Woningbouwvereniging St. Willibrordus eind november de prestatieafspraken voor 2020. “Ik ben trots dat we tot goede afspraken zijn gekomen, die aansluiten bij het bod van beide corporaties”, zegt directeur Wil van Dam. “Ook…

Read more
Grote opkomst op Dag van het Huren
Read more

Oktober 2019 – zeker honderd mensen bezochten op zaterdag 12 oktober de Dag van het Huren, die beide Wassenaarse woningcorporaties samen organiseerden in het buurtcentrum Oostdorp & Omgeving. Onder hen veel starters. Zij kwamen onder meer voor informatie over de startersappartementen die gebouwd gaan worden in het Van Polanenpark. In totaal gaven 23 starters aan dat zij graag op de hoogte worden gehouden. Volgens wethouder Lia de Ridder…

Read more
Startbijeenkomst herstructurering veertig duplexwoningen
Read more

Zo’n dertig huishoudens woonden op 18 september jl. de startbijeenkomst bij van het herstructureringsproject van veertig duplexwoningen. De woningen aan de Suykstraat, Hughenzstraat en de Stompwijckstraat in Wassenaar zijn volgens Woningbouwvereniging St. Willibrordus zo verouderd dat het te kostbaar en ingrijpend is om ze te renoveren. “Wij realiseren ons dat het een moeilijk verhaal is, met veel emoties…

Read more
Huurders hechten groot belang aan verduurzaming
Read more

De huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus vinden het zeer belangrijk dat de corporatie haar bezit verduurzaamt. Dat blijkt uit onderzoek door KWH. In totaal geeft 92 procent aan mee te willen werken aan de verduurzaming. 22 procent wil dit zelfs als de woonlasten daardoor stijgen. De corporatiesector staat voor een stevige duurzaamheidsopgave. In 2021 moet het woningbezit gemiddeld energielabel B of hoger hebben en in 2050 moet het energieneutraal zijn. KWH – Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector – onderzocht…

Read more
Tevreden huurders
Read more

Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. Daarom voeren we onderzoek uit onder onze huurders. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert dit onderzoek uit. Uw mening is belangrijk. In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen…

Read more
St. Willibrordus neemt afscheid van Irene Vriens
Read more

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van Irene Vriens, voorzitter raad van commissarissen. Mevrouw Vriens heeft twee termijnen zitting gehad in de raad. Deze periode is gelijk aan de maximale wettelijke termijn. Mevrouw Vriens heeft de afgelopen 8 jaar…

Read more