Menu+
Huurkrant 2023
Read more

De huurkrant 2023 is weer uit! Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om niet iedereen tegelijk met de brief over de huuraanpassing een papieren huurkrant te sturen. De huurkrant is nu op onze website te vinden. Vind u het prettiger om de huurkrant op papier te lezen? Dan kunt u deze op komen halen bij ons op kantoor.

Read more
Ondertekening woondeal Haaglanden
Read more

De woningcorporaties en gemeenten binnen de regio Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en het Rijk hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot en met 2030 ongeveer 75.000 nieuwe woningen in de regio te bouwen. Hiervoor ondertekenden ze op 14 maart de woondeal Haaglanden. Marc Fischer, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een van de ondertekenaars. In heel Zuid-Holland moeten tot en met 2030 ongeveer 250.000 woningen worden bijgebouwd. Zuid-Holland is opgedeeld in vijf regio’s, waarvan Haaglanden …

Read more
Vooraankondiging verhuur Stompwijckstraat
Read more

Binnenkort in verhuur; energiezuinige nieuwbouw 2- en 3 kamerappartementen in het complex Stompwijckstraat in Wassenaar. Aan de Zuidwijklaan, Suyckstraat, Sandelandsstraat en Hughenzstraat in Wassenaar realiseert Woningbouwvereniging St. Willibrordus het nieuwbouwproject Stompwijckstraat. Met gebruiksoppervlakten van circa 56 m2 tot rond de 80 m2 zijn deze twee- en driekamerappartementen ideaal voor starters, kleine gezinnen en senioren. De oplevering van de eerste woningen wordt vanaf eind tweede kwartaal van 2023 verwacht. Wie van rustig wonen…

Read more
Hoogste punt nieuwbouw Stompwijckstraat
Read more

Maart 2023 – Zo’n zeventig genodigden van Woningbouwvereniging St. Willibrordus kwamen op 9 maart samen om het hoogste punt van de nieuwbouw aan de Stompwijckstraat te vieren. Burgemeester Leendert de Lange verrichtte die dag samen met directeur Marc Fischer en rvc-voorzitter Geert Ensing van de woningcorporatie de symbolische…

Read more
Verduurzaming 80 eengezinswoningen
Read more

Februari 2023 – Marc Fischer, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus en directeur Gerard Bac van Heembouw ondertekenden op 13 februari de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw verduurzamingsproject. In totaal worden 80 eengezinswoningen in de wijk ‘Oostdorp’ verduurzaamd en…

Read more
AEDES-benchmark 2022
Read more

December 2022 – Bij de Aedes-benchmark worden de prestaties van de Nederlandse corporaties met elkaar vergeleken. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden, waarop de corporaties gemiddeld een A, B of C scoren. A is bovengemiddeld, B gemiddeld en C onder het landelijk gemiddelde. De vijf prestatievelden geven op hoofdlijnen een totaalbeeld van het presteren van onze corporatie en de gehele sector. Hiermee kunnen we…

Read more