Menu+

Nieuwsberichten

Woningbouwvereniging St. Willibrordus

sociaal verantwoor­de­lijk en actief

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is opgericht in 1919 en beheerder, in Wassenaar, van ruim 1375 huurwoningen in de sociale sector, 24 opslagboxen en een woonvoorziening met 18 appartementen voor mensen die meer en bijzondere zorg nodig hebben.

Startsein bouw 86 duurzame woningen

Posted by on 12:34 in Nieuws | 0 comments

Startsein bouw 86 duurzame woningen

“Vandaag doet ertoe”, zegt Ritske Bloemendaal, wethouder Volkshuisvesting in Wassenaar. “Het is het echte begin van de bouw van 86 duurzame, sociale woningen rondom de Stompwijckstraat.” Samen met burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar, interim-directeur Joke ten Brink en voorzitter van de Raad van Commissarissen Geert Ensing van Woningbouwvereniging St. Willibrordus, onthult hij op 10 februari het bouwbord. Ondertussen wordt de eerste heipaal de grond in…

lees meer

Kantoor Woningbouwvereniging St. Willibrordus weer open

Posted by on 13:02 in Nieuws | 0 comments

Kantoor Woningbouwvereniging St. Willibrordus weer open

Vanaf maandag 28 februari kunt u ons kantoor weer bezoeken. Tijdens de coronapandemie waren we lange tijd gesloten. Nu de maatregelen versoepelen, openen wij weer onze deuren. U kunt op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij ons terecht voor vragen en een persoonlijk gesprek…

lees meer

Ondertekening prestatieafspraken 2022-2025

Posted by on 16:18 in Nieuws | 0 comments

Ondertekening prestatieafspraken 2022-2025

Samen met de gemeente Wassenaar, de Wassenaarsche Bouwstichting, Huurdersbelangenvereniging Rozenstein en Huurdersvereniging De Wassenaarsche ondertekende Woningbouwvereniging St. Willibrordus op 13 december jl. de prestatieafspraken voor 2022-2025. Afgesproken is dat de partijen gezamenlijk en ieder afzonderlijk invulling geven aan ‘goed wonen voor de inwoners van Wassenaar’. Deze meerjarenafspraken lopen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ze zijn gebaseerd op de Woonvisie 2021-2025, die in maart…

lees meer

Ruim 6.500 extra sociale woningen en betere verdeling in regio Haaglanden

Posted by on 16:56 in Nieuws | 0 comments

Ruim 6.500 extra sociale woningen en betere verdeling in regio Haaglanden

Om het woningtekort in de regio Haaglanden te bestrijden, ondertekenden de provincie Zuid-Holland, 15 corporaties, Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en acht gemeenten op 17 december jl. een akkoord. Dit is een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden. Het woningtekort in de regio Haaglanden blijft toenemen. De noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is groot. Daar komt bij dat de woningcorporaties in de regio Haaglanden de grootste opgave en de minste middelen hebben. Voor 2030 hebben de samenwerkende partijen regionale doelen voor de woningmarkt Haaglanden…

lees meer

Joke ten Brink interim-bestuurder Woningbouwvereniging St. Willibrordus

Posted by on 14:25 in Nieuws | 0 comments

Joke ten Brink interim-bestuurder Woningbouwvereniging St. Willibrordus

Op 9 december jl. is Joke ten Brink benoemd als interim-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Na het plotselinge overlijden van Wil van Dam op 6 oktober, nam de voorzitter van de raad van commissarissen Geert Ensing tijdelijk zijn taken waar. In Ten Brink is nu een tijdelijke opvolger gevonden. Zij is aangesteld voor een periode van ruim een half jaar, waarin de woningbouwvereniging op zoek zal gaan naar een definitieve invulling voor de directeur-bestuurder. Al sinds 1990 werkt Ten Brink in de volkshuisvesting. Zij heeft ruime ervaring als organisatieadviseur en interimmanager, waaronder als directeur-bestuurder…

lees meer

Verduurzaming complex 4 Jeruzalem

Posted by on 11:47 in Nieuws | 0 comments

Verduurzaming complex 4 Jeruzalem

In de wijk Jeruzalem verduurzaamt Woningbouwvereniging St. Willibrordus in 2022 diverse woningen. Al in november zijn we gestart met een eerste blok aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 46 tot en met 56. De werkzaamheden worden hier nog voor de kerstvakantie afgerond. Na een evaluatie volgen de overige blokken. De leerpunten die bij het eerste blok zijn opgedaan, worden hierbij meegenomen. Naast de woningen aan de Van der Duyn van Maasdamstraat, worden ook de woningen aan de Van Limburg Stirumstraat en de Van Hogendorpstraat verduurzaamd. Alle woningen…

lees meer

Aedes-benchmark 2021 – Huurdersoordeel gestegen van B- naar A-score

Posted by on 16:36 in Nieuws | 0 comments

Aedes-benchmark 2021 – Huurdersoordeel gestegen van B- naar A-score

Van alle woningcorporaties in de regio Haaglanden heeft Woningcorporatie St. Willibrordus met afstand de laagste beheerlasten. Zo blijkt uit de Aedes-benchmark 2021. Toch zijn de huurders zeer tevreden over hun corporatie. Het huurdersoordeel ging van een B-score in 2020 naar een bovengemiddelde A-score. Ook op duurzaamheid en bedrijfslasten behalen we een A-score. Voor onderhoud en verbetering scoren we net als in 2020 een gemiddelde B. Bij de Aedes-benchmark worden de prestaties van de Nederlandse corporaties met elkaar vergeleken. De benchmark bestaat uit vijf…

lees meer

Waardebon energiebesparende maatregelen huurders

Posted by on 16:07 in Nieuws | 0 comments

Waardebon energiebesparende maatregelen huurders

Alle inwoners in een huurwoning ontvangen in de week van 30 november 2022 een waardebon van €70,- die te besteden zijn aan energiebesparende producten. Deze waardebon is te besteden bij bouwmarkten, webwinkels of via de website van Winst uit je woning. Welke producten komen in aanmerking voor de waardebon? Op www.winstuitjewoning.nl/wassenaar vindt u de productenlijst met…

lees meer

Kantoor St. Willibrordus gesloten

Posted by on 12:00 in Nieuws | 0 comments

Kantoor St. Willibrordus gesloten

De overheid heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. St. Willibrordus volgt deze richtlijnen en daarom zorgen wij ervoor dat er zo weinig mogelijk mensen bij elkaar komen. We zijn gewoon bereikbaar…

lees meer

Waarnemend directeur-bestuurder aangesteld

Posted by on 15:52 in Nieuws | 0 comments

Waarnemend directeur-bestuurder aangesteld

Door het onverwacht overlijden van directeur Wil van Dam is er noodzaak voor invulling van de positie van directeur-bestuurder. Een korte termijnoplossing is gevonden doordat de heer Geert Ensing zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen tijdelijk heeft neergelegd. Voor maximaal 3 maanden zal hij de rol van waarnemend directeur-bestuurder…

lees meer