Menu+

Nieuwsberichten

Woningbouwvereniging St. Willibrordus

sociaal verantwoor­de­lijk en actief

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is opgericht in 1919 en beheerder, in Wassenaar, van ruim 1300 huurwoningen in de sociale sector, 28 garages en een woonvoorziening met 18 appartementen voor mensen die meer en bijzondere zorg nodig hebben.

Jaarverslag 2022

Posted by on 09:51 in Nieuws | 0 comments

Jaarverslag 2022

Juli 2022 – Voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus was 2022 een overgangsjaar. Een jaar waarin we bouwden aan een duurzame toekomst. Belangrijke thema’s waren de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder, het vaststellen van de strategie voor de komende jaren, het verduurzamen van het woningbezit en de nieuwbouw rondom de Stompwijckstraat. Tegelijkertijd waren er allerlei ontwikkelingen in de wereld. Bijvoorbeeld de energie-, woon- en vluchtelingencrisis. De opgave om te zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen is groter dan ooit. In het jaarverslag 2022…

lees meer

Lancering Energiehulp

Posted by on 17:18 in Nieuws | 0 comments

Lancering Energiehulp

Op 29 juni lanceert gemeente Wassenaar – samen met Buro Haai en Klimaatroute – de Energiehulp in Wassenaar. Inwoners die in een slecht geïsoleerd huis wonen en moeite hebben om de energierekening te betalen, krijgen kosteloos energieadvies aangeboden. Waar nodig worden gratis energiebesparende materialen aangebracht. Zo proberen we de betreffende bewoners op een laagdrempelige manier te ontzorgen. De website van de Energiehulp in Wassenaar is vanaf half juni via de volgende link te…

lees meer

Voor de derde keer award voor energiezuinige woningvoorraad

Posted by on 16:34 in Nieuws | 0 comments

Voor de derde keer award voor energiezuinige woningvoorraad

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is voor de derde keer op rij winnaar van de Atriensis Energiemonitor in de regio Noord-West. Bij deze benchmark worden jaarlijks de energieprestaties van Nederlandse woningcorporaties gemeten. Van de 27 corporaties die hier in 2023 in onze regio aan meededen, had onze corporatie de meest energiezuinige woningvoorraad in relatie tot het gemiddelde bouwjaar. Landelijk behaalden wij de derde plek.Aan de Atriensis Energiemonitor 2023 deden landelijk 94 corporaties met in totaal ruim 750.000 woningen mee. De Atriensis Energiemonitor…

lees meer

Huuraanpassing per 1 juli 2023

Posted by on 16:31 in Nieuws | 0 comments

Huuraanpassing per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 verhoogt Woningbouwvereniging St. Willibrordus de huren met 2,5 procent. Dit percentage is lager dan de landelijk bepaalde huurverhoging voor sociale verhuur van maximaal 3,1 procent. Voor het totale bezit mag de huurverhoging maximaal 2,6 procent zijn. Op de huurverhoging van 2,6 procent zijn enkele uitzonderingen. Woningen met een huur onder de € 300 krijgen € 25 huurverhoging. Dit bedrag komt overeen met de landelijke norm. Huurders met een lager inkomen dan 120% van het sociaal minimum kunnen…

lees meer

Huurkrant 2023

Posted by on 23:00 in Nieuws | 0 comments

Huurkrant 2023

De huurkrant 2023 is weer uit! Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om niet iedereen tegelijk met de brief over de huuraanpassing een papieren huurkrant te sturen. De huurkrant is nu op onze website te vinden. Vind u het prettiger om de huurkrant op papier te lezen? Dan kunt u deze op komen halen bij ons op kantoor.

lees meer

Ondertekening woondeal Haaglanden

Posted by on 11:34 in Nieuws | 0 comments

Ondertekening woondeal Haaglanden

De woningcorporaties en gemeenten binnen de regio Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en het Rijk hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot en met 2030 ongeveer 75.000 nieuwe woningen in de regio te bouwen. Hiervoor ondertekenden ze op 14 maart de woondeal Haaglanden. Marc Fischer, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus is een van de ondertekenaars. In heel Zuid-Holland moeten tot en met 2030 ongeveer 250.000 woningen worden bijgebouwd. Zuid-Holland is opgedeeld in vijf regio’s, waarvan Haaglanden …

lees meer

Vooraankondiging verhuur Stompwijckstraat

Posted by on 15:24 in Nieuws, Stompwijckstraat | 0 comments

Vooraankondiging verhuur Stompwijckstraat

Binnenkort in verhuur; energiezuinige nieuwbouw 2- en 3 kamerappartementen in het complex Stompwijckstraat in Wassenaar. Aan de Zuidwijklaan, Suyckstraat, Sandelandsstraat en Hughenzstraat in Wassenaar realiseert Woningbouwvereniging St. Willibrordus het nieuwbouwproject Stompwijckstraat. Met gebruiksoppervlakten van circa 56 m2 tot rond de 80 m2 zijn deze twee- en driekamerappartementen ideaal voor starters, kleine gezinnen en senioren. De oplevering van de eerste woningen wordt vanaf eind tweede kwartaal van 2023 verwacht. Wie van rustig wonen…

lees meer

Hoogste punt nieuwbouw Stompwijckstraat

Posted by on 15:39 in Nieuws, Stompwijckstraat | 0 comments

Hoogste punt nieuwbouw Stompwijckstraat

Maart 2023 – Zo’n zeventig genodigden van Woningbouwvereniging St. Willibrordus kwamen op 9 maart samen om het hoogste punt van de nieuwbouw aan de Stompwijckstraat te vieren. Burgemeester Leendert de Lange verrichtte die dag samen met directeur Marc Fischer en rvc-voorzitter Geert Ensing van de woningcorporatie de symbolische…

lees meer

Verduurzaming 80 eengezinswoningen

Posted by on 12:59 in Nieuws | 0 comments

Verduurzaming 80 eengezinswoningen

Februari 2023 – Marc Fischer, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus en directeur Gerard Bac van Heembouw ondertekenden op 13 februari de samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw verduurzamingsproject. In totaal worden 80 eengezinswoningen in de wijk ‘Oostdorp’ verduurzaamd en…

lees meer

AEDES-benchmark 2022

Posted by on 11:43 in Nieuws | 0 comments

AEDES-benchmark 2022

December 2022 – Bij de Aedes-benchmark worden de prestaties van de Nederlandse corporaties met elkaar vergeleken. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden, waarop de corporaties gemiddeld een A, B of C scoren. A is bovengemiddeld, B gemiddeld en C onder het landelijk gemiddelde. De vijf prestatievelden geven op hoofdlijnen een totaalbeeld van het presteren van onze corporatie en de gehele sector. Hiermee kunnen we…

lees meer